laen24 logo

Arvelduslaen: täielik ülevaade ja kuidas see töötab

Arvelduslaen on kiire ja mugav viis rahaliste vajaduste lahendamiseks ootamatute kulude puhul. Kuid arvelduslaen tuleb sageli ka oma hinnaga – kõrgemate intresside ja tasude näol. Uurime, mis on arvelduslaen, kuidas see toimib, ja millised on peamised tingimused ja aspektid, mida laenuvõtjatel tuleks arvesse võtta. 

Mis on arvelduslaen?

Arvelduslaen on laen ettevõttele nagu ka ärilaen ja on mõeldud ettevõtte jooksvate kulude, nagu personalikulud, materjalide ost või muud äritegevusega seotud kulud, katmiseks. See laen on tavaliselt lühiajaline ja seda antakse eraldi krediidikontole. Erinevalt pikaajalistest investeerimislaenudest on arvelduslaenu tingimused enamasti paindlikumad, kuid intressimäärad võivad olla kõrgemad.

Arvelduslaen aitab ettevõttel üle saada rahavoogude kõikumistest, mis võivad tekkida näiteks hooajaliste müügitsüklite või klientide maksetähtaegade tõttu. See annab ettevõttele finantspuhvri, mille abil saab tagada äritegevuse sujuvuse ka rahaliselt keerulisemates olukordades.

Erinevate laenupakkujate tingimused võivad olla varieeruvad, nii intressimäära, tagatise nõuete kui ka muude tingimuste osas. Seega on oluline võrrelda erinevaid pakkumisi ja valida see, mis sobib teie ettevõtte vajadustega kõige paremini.

Kuidas arvelduslaen toimib?

Arvelduslaen on finantsinstrument, mis on kavandatud ettevõtte likviidsuse tagamiseks ja ootamatute kulude katmiseks. Erinevalt pikaajalistest investeerimislaenudest on arvelduslaen lühiajaline ja sellel on tavaliselt kõrgemad intressimäärad. Arvelduslaen eraldatakse eraldi krediidikontole, mis on justkui puhver ettevõtte jaoks, kust saab kiiresti raha kätte saada vajaduse korral.

Taotlemise protsess

Arvelduslaenu saamiseks tuleb esmalt leida sobiv laenuandja ja esitada taotlus. Taotluse juures on oluline esitada täpsed ja ajakohased finantsdokumendid, et laenuandja saaks hinnata ettevõtte maksevõimet ja finantsseisu. Taotlus läbib laenuandja riskianalüüsi, mis põhineb ettevõtte krediidiajalool, sissetulekutel ja muudel finantsnäitajatel.

Laenu väljastamine

Kui taotlus on heaks kiidetud, siis kantakse arvelduslaen ettevõtte eraldi krediidikontole. Ettevõte saab siis  kasutada seda raha vastavalt oma vajadustele, olgu selleks siis hädavajalikud ostud, remonttööd või muud ootamatud kulud.

Tagasimakse

Arvelduslaenu tagasimakse toimub kokkulepitud graafiku alusel, mille on laenuvõtja ja laenuandja omavahel teinud. Tavaliselt kasutatakse automaatmakseid, et tagada laenu õigeaegne tasumine. Laenu tagasimaksegraafik on tihti paindlik ja sõltub ettevõtte sissetulekust ja finantsvõimest.

Intressimäärad ja lisakulud

Arvelduslaenul on sageli kõrgemad intressimäärad kui pikaajalistel laenudel. Intressimäärad võivad olla fikseeritud või muutuvad ning need on enamasti seotud laenuvõtja krediidivõimega. Lisaks intressidele võivad kaasneda ka muud tasud nagu lepingutasu või notaritasu.

Tingimused laenuvõtjale

Laenuvõtjale esitatavad tingimused sõltuvad laenuandjast ja konkreetsest finantsinstrumendist, kuid enamasti on mõned üldised nõuded, mida tuleb täita. Esiteks peab laenuvõtja olema täisealine ning tal peab olema kehtiv isikut tõendav dokument. Teiseks on oluline ettevõtte krediidiajalugu; laenuandjad soovivad näha tõendeid varasematest finantskohustustest ja nende nõuetekohasest täitmisest. Kolmandaks võidakse nõuda kindlat sissetulekut või käivet, mis tagab laenu tagasimakse võimekuse.

Lisaks ülaltoodud üldistele tingimustele võivad laenuandjad seada ka eritingimusi. Näiteks võib olla vajalik tagatis või käendaja. Samuti võivad laenuandjad nõuda äriplaani esitamist, eriti kui tegemist on suurema laenusummaga.

Tingimused laenuvõtjale varieeruvad ja seetõttu on oluline tutvuda laenulepingu tingimustega hoolikalt. Eriti oluline on olla teadlik intressimäärast, tagasimaksegraafikust ja võimalikest lisakuludest, et vältida ebameeldivaid üllatusi tulevikus.

Millal arvelduslaen on hea valik?

Arvelduslaen on hea valik siis, kui ettevõttel on vaja rahastada lühiajalisi vajadusi, nagu arvete tasumine, varude soetamine või muud kiireloomulised kulud, enne kui raha klientidelt või muudest allikatest laekub. See on eriti kasulik ettevõtetele, millel on ebaregulaarne rahavoo tsükkel või kellel on hooajalised tulu erinevused. Arvelduslaen on ka suhteliselt kiire ja lihtne viis rahastamise saamiseks, sest selle taotlemise protsess on enamasti vähem bürokraatlik kui pikaajaliste laenude puhul.

Kuidas valida õige arvelduslaenu pakkuja?

Õige arvelduslaenu pakkuja valimisel on mitmeid aspekte, mida tuleks arvesse võtta. Esimene ja üks olulisemaid on intressimäär. Võrdlege erinevate pakkujate intressimäärasid, et leida enda jaoks soodsaim variant. Teine oluline tegur on paindlikkus tagasimaksete osas; mõned laenuandjad võivad pakkuda graafikuid, mis on kohandatud teie ettevõtte rahavooga. Kolmas aspekt on usaldusväärsus ja maine. Kontrollige hoolikalt laenuandja tausta, lugege klientide ülevaateid ja võimalusel konsulteerige teiste ettevõtjatega, kes on sama laenuandjaga koostööd teinud.

Samuti on oluline mõista kõiki lisakulusid, nagu näiteks avamistasud või trahvid hilinenud maksete puhul. Enne lepingu sõlmimist on soovitatav kõik tingimused hoolikalt läbi lugeda ja vajadusel konsulteerida finantsnõustajaga. Nii saate tagada, et valite õige arvelduslaenu pakkuja, mis vastab teie ettevõtte vajadustele.

Kokkuvõte

Arvelduslaen on suurepärane vahend lühiajaliste rahaliste vajaduste katmiseks, eriti ettevõtetele, millel on ebaregulaarne rahavoo tsükkel või hooajalised tulu erinevused. See pakub kiiret ja suhteliselt lihtsat rahastamisvõimalust, kuid on oluline valida õige laenuandja. Intressimäär, paindlikkus tagasimaksete osas ja laenuandja usaldusväärsus on mõned peamised tegurid, mis aitavad teha informeeritud otsust. Lisaks on soovitatav olla teadlik kõikidest võimalikest lisakuludest ja vajadusel konsulteerida finantsnõustajaga. Korralik eeltöö aitab leida arvelduslaenu pakkuja, mis on kooskõlas teie ettevõtte spetsiifiliste vajadustega.