laen24 logo

Päikesepaneelide laen

Päikesepaneelide populaarsus on viimastel aastatel järsult tõusnud, kuna üha enam inimesi otsib võimalusi vähendada oma elektrikulusid ja elada keskkonnasäästlikumalt. Päikesepaneelide soetamine ja paigaldamine nõuab aga algset investeeringut, mis ei ole paljudele inimestele jõukohane. Siin tulebki mängu päikesepaneelide laen — finantsinstrument, mis aitab katta päikesesüsteemi soetamise ja paigaldamise kulud. 

Mis on päikesepaneelide laen?

Päikesepaneelide laen on spetsiaalne finantstoode, mis on mõeldud inimestele, kes soovivad investeerida päikesepaneelide süsteemi. Laen katab tavaliselt kõik seotud kulud alates paneelide soetamisest kuni paigalduse ja muude lisaseadmete maksumuseni. Need võivad olla tagatud või tagatiseta laenud, olenevalt laenuandjast ja laenuvõtja krediidivõimekusest. Intressimäärad ja tagasimakse tingimused võivad erineda, mistõttu on oluline põhjalikult uurida erinevaid võimalusi enne otsuse langetamist.

Mille jaoks saab päikesepaneelide laenu kasutada

Kuigi päikesepaneelide laen on mõeldud peamiselt päikesepaneelide soetamise ja paigaldamise kulude katmiseks, võib seda laenutüüpi kasutada ka teiste sarnaste investeeringute jaoks. Näiteks on võimalik laenu kasutada soojuspumba, tuulegeneraatori või akupanga ostmiseks ja paigaldamiseks. Seega, kui plaanite oma kodu muuta keskkonnasõbralikumaks ja energiatõhusamaks, võib päikesepaneelide laen olla just teie jaoks sobiv finantslahendus.

Kuidas päikesepaneelide laen toimib?

Päikesepaneelide laen toimib sarnaselt teiste laenutoodetega, kuid on siiski eripärane oma olemuselt. Tavaliselt algab protsess taotluse esitamisega, kus laenuvõtja peab esitama teavet oma finantsolukorra, vajadusel tagatisvara ja planeeritava projekti kohta. Laenuandja hindab seejärel taotleja krediidivõimekust ja projekti teostatavust. Positiivse otsuse korral väljastatakse laenusumma, mis kantakse kas otse teenusepakkujale või laenuvõtja arveldusarvele. Tagasimakseid tuleb teha vastavalt lepingus sätestatud tingimustele.

Päikesepaneelide laenu tingimused

 • Laenusumma: tavaliselt varieerub mõnest tuhandest eurost kuni mitmekümne tuhande euroni.

 • Laenuperiood: ajavahemik on tavaliselt kuni 10 aastat.

 • Intressimäär: on enamasti fikseeritud.

 • Lepingutasud ja haldustasud: need on lisakulud, mis võivad laenule lisanduda.

 • Maksepuhkus: leping sisaldab tavaliselt võimalust maksepuhkuseks.

 • Ennetähtaegne tagastamine: võimalus laen ennetähtaegselt tagasi maksta, koos võimalike trahvide või lisatasudega.

Tingimused laenutaotlejale

 • Vanus: enamasti peab taotleja olema vähemalt 18 või 21 aasta vanune.

 • Sissetulek: nõutav on stabiilne sissetulek, mille suurus sõltub laenusummast.

 • Maksehäired: aktiivseid maksehäireid olla ei tohi.

 • Kodakondsus: taotleja peab olema Eesti kodanik või alaline elanik.

 • Kinnisvara olemasolu: mõningatel juhtudel võib olla nõutav kinnisvara tagatis.

Eelised ja puudused

Eelised

 • Rahaline sääst: päikeseenergia võimaldab säästa elektriarvetelt.

 • Keskkonnasõbralik: vähendab süsinikdioksiidi heitmeid.

 • Võimalus teenida: üleliigse elektrienergia müügi võimalus.

 • Sõltumatus: vähem sõltuvust võrguenergiast.

Puudused

 • Algkulu: suur esialgne investeering.

 • Hooldus: perioodilised hooldustööd võivad tekitada lisakulusid.

 • Ilmastikuolud: halbade ilmastikuolude puhul ei tooda päikesepaneelid nii palju energiat.

 • Ruumivajadus: päikesepaneelid vajavad suurt pinda.

Faktorid, mida kaaluda enne laenu taotlemist

Enne päikesepaneelide laenu taotlemist tuleks arvesse võtta mitmeid tegureid:

 • Kulude ja tulude analüüs: uurige, kui palju raha võite säästa päikeseenergia kasutamisel ja kas see kaalub üles algkulud.

 • Laenu periood: valige laenu periood, mis sobib teie rahalise olukorraga.

 • Intressimäär: võrrelge erinevate laenupakkujate intressimäärasid.

 • Maksepuhkus: uurige, kas pakkuja võimaldab maksepuhkust ja millistel tingimustel.

 • Lisakulud: pidage silmas ka võimalikke lisakulusid nagu notaritasud, lepingutasud jne.

Kuidas valida õige laenupakkuja

Valides päikesepaneelide laenu pakkujat, peaksite keskenduma järgmistele aspektidele:

 • Usaldusväärsus: kontrollige pakkujate mainet ja klientide tagasisidet.

 • Intressimäär: madalam intressimäär ei ole alati parem, kui sellega kaasnevad kõrged lisakulud.

 • Paindlikkus: hea laenupakkuja võimaldab paindlikke maksegraafikuid ja maksepuhkust.

 • Klienditeenindus: veenduge, et pakkujal on tugev klienditeenindus, mis on kättesaadav just siis, kui seda vajate.

Laenuga kaasnevad kulud

Kui kaalute päikesepaneelide laenu, on oluline mõista kõiki kaasnevaid kulusid:

 • Intressimäär: peamine kulutegur, mille puhul võib olla erinevusi erinevate pakkujate vahel.

 • Lepingutasu: mõned laenupakkujad nõuavad ühekordset tasu lepingu sõlmimisel.

 • Haldustasud: need on kuised tasud, mida laenuandja võib nõuda laenu haldamise eest.

 • Varajase tagastamise tasu: mõned laenupakkujad võivad nõuda tasu, kui soovite laenu enne tähtaega tagastada.

Levinud vead, mida vältida

Vältimaks ebameeldivaid üllatusi päikesepaneelide laenu puhul, hoiduge järgmistest levinud vigadest:

 • Kiirustamine: võttes aega erinevate pakkumiste võrdlemiseks, väldite liiga kõrgete intressimääradega laenude võtmist.

 • Tähelepanuta jätmine: jälgige kõiki lepingutingimusi.

 • Liigne optimism: ärge hinnake üle oma võimet laenu tagasi maksta, eriti kui intressimäär on muutuv.

Kokkuvõte

Päikesepaneelide laen on suurepärane võimalus investeerida keskkonnasõbralikku energialahendusse, kuid see nõuab põhjalikku ettevalmistust ja uurimistööd. Olge teadlik kõikidest kaasnevatest kuludest ja võtke arvesse mitmeid tegureid, et valida enda jaoks parim laenu pakkuja. Hoidudes levinud vigadest ja tehes teadlikke otsuseid, võite maksimeerida oma investeeringu tõhusust ja nautida päikeseenergia pikaajalisi eeliseid.