laen24 logo

Eluasemelaen

Eluasemelaen on üks enimlevinud laenuliike, mis võimaldab inimestel oma unistuste kodu soetada või olemasolevat kodu renoveerida. Sukeldume eluasemelaenu olemusse, uurime, millistel eesmärkidel seda laenu kasutada võib, ning kaalume selle eeliseid ja puuduseid. Samuti räägime lugejale, millised on eluasemelaenu taotlemise nõuded ja kuidas taotlemisprotsess kulgeb. Kui oled kaalumas eluasemelaenu võtmist või soovid lihtsalt selle teema kohta rohkem teada saada, siis see juhend on just sulle.

Mis on eluasemelaen?

Eluasemelaen on pikaajaline laen, mille eesmärk on aidata inimestel finantseerida kodu ostmist, ehitamist või renoveerimist. Tavaliselt on eluasemelaenu tagatiseks ostetav või renoveeritav kinnisvara, mis tähendab, et kui laenusaaja ei suuda laenu tagasi maksta, on laenuandjal õigus nõuda kinnisvara müüki, et raha tagasi saada. Eluasemelaenu tingimused, sealhulgas intressimäär ja tagasimakse periood, võivad oluliselt erineda sõltuvalt laenuandjast ja laenusaaja krediidivõimekusest. Kuna eluasemelaen on vägagi  suuremahuline finantskohustus, on oluline põhjalikult uurida erinevaid laenupakkumisi ja arvestada oma rahaliste võimalustega enne laenu võtmist.

Mille jaoks tohib laenu kasutada?

Kodulaen on mõeldud kinnisvara ostmiseks, ehitamiseks või renoveerimiseks. Laenu kasutamise eesmärk peab olema laenuandjale ette nähtud ja heaks kiidetud. Kui laen on võetud korteri ostmiseks, siis tuleb seda raha kasutada just selleks otstarbeks ja mitte näiteks auto ostmiseks või puhkusereisiks. Sellegipoolest on oluline hoolikalt lugeda läbi laenuleping ja veenduda, et laenu kasutamine vastab lepingus sätestatud tingimustele, et vältida võimalikke probleeme.

Eelised

 • Paindlikud tingimused: enamik eluasemelaene on struktureeritud vastavalt laenusaaja vajadustele, mis tähendab, et tagasimaksegraafikud on tihti paindlikud.
 • Kapitali kasv: kinnisvara väärtus üldjuhul aja jooksul tõuseb, mis võib teha sellest kasuliku investeeringu.
 • Rahaline distsipliin: regulaarsed igakuised maksed aitavad kujundada head finantsdistsipliini.

Puudused

 • Suur finantskohustus: eluasemelaenud on tavaliselt suured ja pikaajalised, mis teeb neist suure finantskohustuse.
 • Intressikulud: kuigi intressimäärad on eluasemelaenu puhul palju madalamad, kui teiste laenude puhul, on need enamasti Euriboriga seotud ning võivad Euribori tõustes kasvada.
 • Võimalikud lisakulud: sageli kaasnevad eluasemelaenuga erinevad tasud ja kulud, näiteks notari tasud, hindamistasud või varakindlustus.

Nõuded taotlejale

Eluasemelaenu taotlemise protsess on üsna põhjalik ning finantsasutused valivad hoolikalt, keda nad laenu saamise kõlblikuks peavad. Tavaliselt kehtivad järgmised nõuded:

 • Stabiilne sissetulek: laenusaajal peab olema regulaarne ja piisav sissetulek, mis tagab laenu tagasimaksmise võime.
 • Hea krediidiajalugu: laenusaaja krediidiajalugu peab olema hea. See näitab finantsasutusele, et taotleja on eelnevalt oma finantskohustusi korrektselt täitnud.
 • Omafinantseering: enamik finantsasutusi nõuab teatud protsendi ulatuses omafinantseeringut, mis tavaliselt jääb vahemikku 10-30% kinnisvara maksumusest.
 • Elukoha ja kodakondsuse nõuded: eluasemelaenu puhul on tavaliselt määrav laenuvõtja kodakondsus või alaline elukoht.
 • Täielik dokumentatsioon: laenusaajalt nõutakse erinevaid dokumente, näiteks pangakonto väljavõtteid ja potentsiaalse eluaseme hindamisakti.

Võimalik, et kehtivad ka muud nõuded, kuid need on enamlevinumad kriteeriumid, mille alusel finantsasutused eluasemelaenu taotlejaid hindavad.

Tagatis ja selle hindamine

Eluasemelaenu puhul on üks olulisemaid aspekte tagatis, tavaliselt kinnisvara, mille soetamiseks laenu võetakse. Tagatise hindamisprotsess on kriitiline samm laenu heakskiitmise suunas. Siin on olulisemad tegurid laenu hindamisel:

 • Hindamise protsess: enamik finantsasutusi nõuab professionaalse hindaja kaasamist, kes määrab kinnisvara turuväärtuse. Hindamisprotsess sisaldab kinnisvara füüsilist ülevaatust ja võrdlevat turuanalüüsi.

 • Laenu ja tagatise suhe (LTV): laenu ja tagatise suhe ehk LTV (Loan to Value) on oluline näitaja, mis mõjutab laenusumma suurust. Tavaliselt ei ületa laenusumma 80-90% kinnisvara turuväärtusest.

 • Õiguslikud nõuded: tagatiseks olev kinnisvara peab vastama kõikidele õiguslikele nõuetele. See tähendab, et kõik vajalikud load ja dokumendid peavad olema korras.

 • Lisakulud: hindamisprotsess ei ole tasuta ja selle kulud võivad varieeruda. Enamasti kannab selle kulu laenutaotleja enne laenu saamist.

Tagatise hindamine on keerukas protsess, mis nõuab erinevate osapoolte — hindajate, finantsasutuste ja laenusaaja — koostööd. Täpse ja õiglase hindamise eesmärk on tagada, et laen oleks mõlemale osapoolele võimalikult riskivaba.

Kuidas taotleda eluasemelaenu?

Eluasemelaenu taotlemine on mitmeetapiline protsess, mis nõuab põhjalikku ettevalmistust ja dokumentatsiooni. Siin on üldine juhend, kuidas seda teha:

 • Eeltöö: esimese sammuna uurige erinevate finantsasutuste pakkumisi, intressimäärasid ja tingimusi, et leida endale sobivaim laenupakkuja.

 • Finantsanalüüs: veenduge, et teie sissetulekud ja kohustused võimaldavad teil laenu tagasi maksta. Enamikud pangad pakuvad online-kalkulaatoreid, et hinnata teie maksevõimet.

 • Laenutaotlus: täitke laenutaotlus, mis on tavaliselt saadaval laenuandjate kodulehel. 

 • Hindamisprotsess: peale taotluse esitamist algab tagatise hindamise protsess ja teie krediidivõimekuse hindamine.

 • Laenu heakskiitmine või tagasilükkamine:  Kui taotlus on heaks kiidetud, järgneb lepingu sõlmimine ja laenu väljastamine.

 • Leping ja väljamakse: pärast lepingu allkirjastamist tehakse laenu väljamakse vastavalt kokkulepitud tingimustele.

Iga samm nõuab teie ja finantsasutuse vahelist koostööd. Oluline on olla ettevalmistunud ja pöörata tähelepanu kõikidele detailidele, et laenu taotlemine kulgeks sujuvalt.

Tagasimaksegraafik ja tingimused

Tagasimaksegraafik on eluasemelaenu üks olulisemaid komponente, määrates ära, kuidas ja millal laenu tagasi makstakse. Selle koostamisel võetakse arvesse mitmeid tegureid, sealhulgas laenusumma, intressimäär ja laenuperioodi pikkus.

 • Laenuperiood: tavaliselt varieerub see paarist aastast kuni 30 aastani. Pikem periood tähendab väiksemaid kuumakseid, kuid suuremat kogu makstavat intressi.

 • Intressimäär: see võib olla fikseeritud või muutuv. Fikseeritud intressimäär jääb kogu laenuperioodi vältel muutumatuks, muutuv intressimäär aga võib aja jooksul kõikuda.

 • Kuumaksed: need koosnevad nii põhiosast kui ka intressist, ja nende suurus sõltub laenuperioodist ja intressimäärast. Mõned laenud võimaldavad paindlikke makseid, näiteks võimalust maksta rohkem, kui finantsseis seda lubab.

 • Lisatingimused: võivad sisaldada trahve ennetähtaegse tagastamise eest, hilinenud maksete eest või muid kohustuslikke tasusid nagu notaritasud või hindamistasud.

Tagasimaksegraafik ja tingimused peaksid olema selgelt määratletud laenulepingus. On oluline, et mõlemad pooled oleksid nendest tingimustest teadlikud ja nendega nõus, et vältida tulevikus võimalikke arusaamatusi.

Kindlustus

Kindlustus on eluasemelaenu puhul kohustuslik element, mille eesmärk on kaitsta nii laenusaajat kui ka laenuandjat ootamatute olukordade eest.

 • Kinnisvarakindlustus: see kaitseb laenu tagatiseks olevat kinnisvara erinevate riskide, nagu tulekahju, üleujutus või vandalismi eest.

 • Laenukaitsekindlustus: see on vabatahtlik kindlustus, mis võib katta laenumaksed teatud aja jooksul, kui laenusaaja satub näiteks töökaotuse või haiguse tõttu makseraskustesse.

Iga kindlustustüübi puhul on oluline põhjalikult tutvuda tingimustega ja arvestada, kuidas need mõjutavad laenu kogukulu. Täieliku ülevaate ja nõuande saamiseks on soovitatav konsulteerida kindlustusnõustajaga.

Kokkuvõte

Eluasemelaen on laialdaselt kasutatav finantsinstrument, mis aitab inimestel soetada oma kodu. Selle laenu puhul on mitmeid aspekte, mida tuleb arvesse võtta, alates taotleja nõuetest ja tagatisest kuni kindlustuse ja tagasimaksegraafikuteni. Iga samm on oluline, et tagada laenuprotsessi sujuvus ja vältida tulevikus ebameeldivaid üllatusi. Erilist tähelepanu vajab kindlustus, mis on kohustuslik ja mille tingimused tuleks hoolikalt läbi vaadata. Olenemata sellest, kas olete esmakordne koduostja või kogenud kinnisvaraomanik, on eluasemelaenu mõistmine võtmeks edukaks ja muretuks laenuprotsessiks.