laen24 logo

Soodsaim kodulaen: alati tuleb odavaim kodulaen võtta

Soodsaim kodulaen

Kodulaenu võimalusi on tohtult. Palju laenupakkujaid, erinevad intressid, kui palju üldse laenu saab ja palju muud segadusse ajavat. Teeme siinkohal selgeks, kuidas leida enda jaoks soodsaim kodulaen.

Mis on kodulaen?

Kodulaen on mõeldud eraisikutele oma kodu soetamiseks. Seejuures ei ole oluline, kas ostetakse korterit, majaosa, maja või krunti, mille peale tahetakse oma kodu ehitada.

Kodulaenu antakse välja ka kodu vahetamiseks. Seda kutsutakse ka koduvahetuslaenuks. Seda võimalust saab kasutada siis, kui isik on leidnud endale uue sobiva kodu, mida ta soovib osta, aga samal ajal pole ta oma vana kodu veel maha müünud.

Takistused kodulaenu võtmisel

Kodulaenu saamise suurim takistus on enamasti summa, mida soovitakse laenata ja omafinantseering, mida selle summa puhul nõutakse. Saadav kodulaen ei saa olla kunagi sama suur kui tagatiseks oleva kinnisvara turuväärtus, see on alati pisut väiksem.

Maksimaalne laenusumma, mida kodulaenu puhul välja antakse saab olla kuni 85% kinnisvara väärtusest, mis tähendab, et kinnisvara ostmiseks tuleb vähemalt 15% ise tasuda omafinantseeringuna.

Tavapärased kodulaenu tingimused

Stabiilne sissetulek

Krediidiandjate jaoks on oluline, et laenuvõtja sissetulek oleks stabiilne ja poleks maksehäireid.

Tavaliselt soovitakse näha viimase 6 kuu pangakonto väljavõtet, kus peab olema sissetuleku stabiilsus näha. Mõnel juhul võib see olla ka 12 kuud.

Üksinda laenu taotledes on laenuandjate nõue enamasti, et sisseutleku suurus oleks vähemalt 500 kuni 600 eurot. Kaastaotlejaga laenu taotledes peaks olema mõlema taotleja sissetulek kuus kokku vähemalt 800 kuni 1000 eurot.

Laenusumma

Kodulaenul ei ole alati alampiiri. Kui on, siis tavapäraselt 2000 kuni 5000 eurot. Ka ülempiiri kõik laenuandjad ei rakenda.

Laenusumma oleneb enamjaolt sellest, kui suure summa tagasi maksmisega laenuvõtja probleemideta hakkama saaks. Laenusumma arvutamiseks on olemas kodulaenu kalkulaatorid: maksimaalse laenusumma kalkulaatorid või laenuvõimekuse kalkulaatorid. Laenuvõimekuse teada saamiseks on vaja võrrelda sissetulekuid kohustustega ning arvestada ka sellega, kas laenuvõtjal on ülalpeetavaid.

Laenuperiood

Pangad pakuvad kodulaenu tähtajaga kuni 30 aastat. Mida pikem laenuperiood valida, seda väiksem on ka igakuine tagasimakse. Seevastu muudes laenuettevõtetes võib jääda laenuperiood ka kuni 15 või 20 aasta juurde.

Intressimäär

Enamjaolt koosneb kodulaenu intress baasintressist, mis on antud laenuandja poolt ning sellele lisandub Euribor, tavaliselt 6 kuu Euribor.

Maksegraafik

Tagasimaksed toimuvad kodulaenu puhul tihtipeale annuiteetgraafiku alusel. See tähendab, et laenumakse suurus on terve laenuperioodi vältel täpselt sama, aga osakaalu poolest intressid järjest vähenevad ning põhiosamakse suureneb. Teine võimalus on valida fikseeritud põhiosadega graafik. Selle graafiku puhul püsivad põhiosamaksed sama suurusega, aga intress väheneb terve perioodi vältel.

Kuidas leida soodsaim kodulaen?

Iga laenupakkuja toob välja üldtingimused, millega nemad laene välja annavad. Siin on peamised tingimused, mis aitavad võrrelda, kuidas saada soodsaim kodulaen.

Krediidiandja

Krediidiandjatega kipub olema nii, et mida suurem ja kindlam krediidiandja, seda vähem nad võtavad enda jaoks riskantseid kliente. Nad ei väljasta laene eriti kergekäeliselt. Selliste hulka kuuluvad näiteks suuremad pangad.

Uuemad ja väiksemad laenuandjad tihti on valmis rohkem riske võtma ning seega nad annavad ka laene välja endale riskantsemate tingimustega. See ei tähenda, et nad üldse laenajale taustakontrolli ei teeks. Nende tingimused on lihtsalt veidi leebemad, kui suurte laenuandjate puhul ja nad annavad võimaluse rohkematele inimestele, et leida nende jaoks soodsaim kodulaen. Üks nendest on näiteks Coop Pank.

Intress

Nagu enne mainitud sai, siis intress koosneb eluasemelaenu puhul enamasti baasintressimäärast ja kuue kuu Euriborist. Kuna kodulaen on suure summa ja pika perioodiga laen, siis enamasti mida väiksem on intress, seda odavam on laen. Tasub siiski vaadata, mis on laenu krediidi kulukuse määr, mis näitab ära laenu kogukulu koos laenutasu ja muude lisanduvate kuludega.

Pankade puhul on intress tavaliselt alates 1.75% + kuue kuu Euribor. Enamasti aga jäävad intressid 2 ja 3 protsendi vahele. Kui võtta kodulaen muult krediidiandjalt, siis võib intressimäär küündida kuni 15%-ni.

Euribori kasutamine kodulaenu intressi sees tähendab seda, et kui tõuseb Euribor, siis samamoodi tõuseb ka laenuintress ning seega ka tagasimaksete suurus.

Et saada soodsaim kodulaen, tuleb kindlasti intressidel silma peal hoida.

Laenusumma ja -periood

Kuigi laenusumma ja laenuperioodi valikuga eriti kodulaenu soodsamaks teha ei saa, siis sellega on võimalik vähendada oma igakuisete maksete suurust. Mida pikem on laenuperiood ja mida väiksem on laenusumma, seda väiksem on ka tagasimakse suurus, mis igal kuul tuleb teha.

Omafinantseering

Nagu varem mainitud, tuleb kodulaenu võttes maksta omafinantseeringut tavatingimustel vähemalt 15% soetatava kodu väärtusest.

See aga ei ole alati nii. Võimalus on kasutada ka lisatagatist. See tähendab, et kui laenuvõtjal või tema lähedasel on oma kinnisvara, siis seda saab kasutada lisatagatisena oma uue laenu puhul. Nii on võimalik ka täiesti ilma omafinantseeringuta kodulaen saada.

Samal ajal tekitab see võimaluse laenumaksetega hätta jäämisel mõlemast kinnisvarast ilma jääda.

Lisavõimalus, et saada soodsaim kodulaen

Et oma kodulaenu kätte saamist muuta veidi soodsamaks, on võimalik sihtrühma kuuluvatel isikutel saada ka eluasemelaenu käendust KredExilt, mis muudab omafinantseeringu osa väiksemaks.

Kasu

   • KredExi käendust kasutades saab omafinantseeringu viia 10%-ni

   • Olles saanud võimaluse maksta vaid 10% omafinantseeringut ning suutes 10% ise kokku koguda, pole tarvis kasutada kinnisvara ostmiseks lisatagatist

  Tingimused

    • Käendusega ostetud vara ei tohi välja üürida

    • Käenduse taotlemise protsess käib läbi panga

    • Tagatiseks olev vara tuleb kindlustada

   Sihtrühmad

   Noore pere sihtrühm

   Noore pere sihtrühma kuuluvad kas kuni 35-aastane lapsevanem, kellel on vähemalt üks kuni 16-aastane laps või kuni 40-aastane lapsevanem, kellel on vähemalt kaks kuni 16-aastast last. Kõik mainitud vanused on kaasa arvatud.

   Lapsevanemad selles kontekstis võivad olla:

     • lapse üksikvanem;

     • mõlemad lapsevanemad ühiselt;

     • üks lapse vanematest;

     • mõlemad vanemad eraldi;

     • eestkostja.

    Noore spetsialisti sihtrühm

    Nooreks spetsialistiks peetakse isikut, kellel on omandatud:

      • kõrgharidus;

      • keskeriharidus;

      • kutsekeskharidus;

      • kutseharidus,

     ning antud isik peab olema vähem kui 35-aastane.

     Lisaks peab ta täitma ühe järgnevatest tingimustest:

       • temaga peab olema sõlmitud töö-, teenistus- või juhatuse liikme leping ning katseaeg peab olema läbitud;

       • ta on nimetatud ametisse seaduse alusel, katseaeg peab olema läbitud;

       • ta on vähemalt aasta tegutsenud füüsilisest isikust ettevõtja.

      Energiatõhusa eluaseme omandaja või eluaseme energiatõhusaks rekonstrueerija sihtrühm

      Energiatõhusa eluaseme alla kuuluvad:

        • korteri ostmise puhul:
           • enne 01.01.2019 kasutusloa saanud ehitis peab olema vähemalt C energiatõhususarvu klassis;

           • pärast 01.01.2019 kasutusloa saanud ehitis peab olema vähemalt B energiatõhususarvu klassis;

         • elamu ehitamise puhul peab saavutatav energiatõhususarvu klass olema vähemalt B ning põhinema energiatõhususarvutusel;

         • energiatõhusa elamu rekonstrueerimise puhul peab saavutatav energiatõhususarvu klass olema vähemalt C.

        Lisanõudena peab energiamärgise koostamise kuupäev olema alates 03.05.2013.

        Lasterikka pere sihtrühm

        Lasterikka pere sihtrühma kuuluvad vähemalt kolm kuni 19-aastast last koos:

          • laste üksikvanemaga;

          • mõlema lapsevanemaga ühiselt;

          • ühega laste vanematest;

          • mõlema vanemaga eraldi;

          • eestkostjaga.

         Maapiirkonnas eluaseme ostja või rekonstrueerija sihtrühm

         Sellesse sihtrühma kuulub eraisik, kes ostab või rekonstrueerib enda omandis oleva eluaseme väljaspool järgnevaid asustusüksusi:

           • Harju maakonna linnad ja alevikud, välja arvatud Ardu, Habaja, Loksa, Rummu ja Ämari

           • Tallinnaga külgnevad vallad

           • Tartu maakonna linnad ja alevikud, välja arvatud Alatskivi, Kallaste, Rannu ja Rõngu

           • Haapsalu linn asustusüksusena

           • Kohila alev

           • Kuressaare linn asustusüksusena

           • Paikuse alev

           • Pärnu linn asustusüksusena

           • Rakvere linn

           • Rapla linn asustusüksusena

           • Sauga alevik

           • Viljandi linn

          Kaitseväe või kaitseliidu veterani sihtrühm

          Siia sihtrühma kuuluvad isikud kes:

            • on kaitseväe ja kaitseliidu teenistuses olnud ning käinud välismissioonil;

            • on kaitseväe ja kaitseliidu teenistuses olnud ning viga saanud Eestis teenistuses olles.

           Tagastatud eluruumis elava üürniku sihtrühm

           Tagastatud eluruumis elav üürnik on omandireformi objektiks oleva õigusvastaselt võõrandatud varana tagastatud eluruumides tagastamise hetkel üürilepingut omav isik.

           Tagastatud eluruumis elava üürniku sihtrühma alla kuuluvad järgmised isikud:

             • üürnik;

             • üürniku abikaasa või faktiline elukaaslane;

             • üürnikuga koos elanud täisealine pereliige, kellega on sõlmitud laenuleping üürniku surmaga seoses;

             • üürniku täisealine pereliige.

            Millised krediidiandjad võimaldavad KredEx käenduse kasutamist?

            Kuna eluasemelaenu käendust ei ole võimalik saada läbi kõikide krediidiandjate, siis on oluline välja tuua, kus seda teha saab. KredExi käendusega kodulaenu saab võtta nendest pankadest: Swedbank, SEB Pank, LHV Pank, Coop Pank, TBB Pank, Luminor, Holm Bank, Citadele Pank, Bigbank.

            Kodulaenu taotlemine

            Kodulaenu taotlemine algab taotluse esitamisest. Vali oma soovitud laenusumma ja -periood ning lisa vajalikud dokumendid.

            Seejärel saadetakse Sulle esmane laenupakkumine taotluse põhjal.

            Vajadusel saad puuduolevad dokumendid lisada ka pärast esmase pakkumise saamist.

            Kui kõik sobib saadetakse Sulle lõplik laenupakkumine ning laenuleping. See tuleb allkirjastada digitaalselt mõlema osapoole poolt.

            Kui leping sõlmitud, on vaja minna notarisse, et tehing lõplikult kinnitada ja seada hüpoteek.

            Kiiresti pärast notari juures käimist laekub Sinu pangakontole laenusumma.

            Enne kodulaenu võtmist

            Tee kindlaks, kui suurt summat Sul on tarvis. Võrdle erinevaid kodulaenu tingimusi. Vali välja endale sobiv ning esita taotlus.

            Kodulaen on mõistlik võtta siis, kui:

              • laenumakse tuleb väiksem kui üürisumma;

              • soovid elada ühes kohas pikema aja jooksul;

              • omad stabiilset töökohta;

              • oled valmis pikaks laenukohustuseks.

             Jaga postitust

             Loe ka neid artikleid

             Laenud inimeselt inimesele
             Laenud

             Laenud inimeselt inimesele

             Laenud inimeselt inimesele, tuntud kui peer-to-peer (P2P) laenud, on finantsteenused, mis ühendavad otse laenuandjaid ja laenajaid, jättes kõrvale traditsioonilised finantsasutused. See valdkond on muutunud Eestis