laen24 logo

Krediidi kulukuse määr

krediidi-kulukuse-määr

Krediidi kulukuse määr

Kindlasti oleme kõik erinevaid laene uurides või artikleid lugedes kuulnud krediidi kulukuse määrast, kuid kui paljud meist teavad, mis see täpsemalt endast kujutab ning miks on see oluline?

KKM definitsioon

Krediidi kulukuse määr on aastas laenust tulenev (protsentuaalne) reaalne kogukulu laenuvõtjale. Selleks võetakse arvesse kõik teadaolevad kulud, mis kliendil tuleb tasuda.

Näiteks krediidi kulukuse määra arvutamisel võetakse arvesse kõik lepingutasud, laenuhooldustasud kui muud kaasnevad kulud, autoliisingu või laenu puhul kohustuslik kaskokindlustus ja kodulaenu puhul kodukindlustus. Krediidi kulukuse määra kaudu saab laenupakkumisi ühtsetel alustel võrrelda ja see on tunduvalt täpsem kui võrrelda intressi alusel.

KKM-i peamine eesmärk on lihtsustada laenupakkumiste või muude krediiditoodete võrdlust. Ühtlasi ei tohi ükski laenupakkuja teha kallimat laenupakkumist kui riigi poolt ette antud maksimaalne krediidi kulukuse määr.

Mida krediidi kulukuse määr näitab?

Krediidi kulukuse määr näitab, kui kalliks mingi laen tegelikult lõpuks muutub. Kusjuures, mida madalam on krediidi kulukuse määr (protsentides), seda soodsam on laen. See tähendab, et näiteks kodulaenusid võrreldes peaks võrlema just KKM abil ning see aitab otsustada, milline on soodsaim kodulaen.

Kui laenutaotlust esitades puudub info krediidi kulukuse määra kohta, siis tuleks kindlasti valida teine laenupakkuja, kuna antud info näitamine on kohustuslik ja selle peitmine näitab, et laenupakkuja ei pea kinni EV seadusest ning võib kujutada ohtu tagasimaksete juures ootamatute lisatasude kujul.

KKM arvutamine

KKM-i väärtust arvutatakse Euroopa Liidu poolt määratletud ja Eesti rahandusministri poolt kehtestatud valemi alusel.

Valemis võetakse arvesse krediiti ehk täielikku laenuks võetud rahasummat, tagasimaksmise perioodi, intressi protsenti, lepingu sõlmimise tasu ning teisi lepinguga kaasnevaid kulusid, nagu näiteks kohustuslikku kindlustust kodulaenu või autoliisingu puhul. Küll aga ei kajastu krediidi kulukuse määras viivised või muud lisatasud, mis võivad kaasneda, kui laenumaksed hilinevad.

KKM valem

Krediidi kulukuse määra valem on järgmine:

KKM-i arvutamise valem on tavainimese jaoks üsna keeruline. Kogu krediidi kulukuse määra valemi koos tähistuste ja seletustega leiab SIIT. Lisaks on Riigi Teatajas võimalik näha täpset arvutamise korda.

Selle valemi arvutamiseks peate arvestama iga pisema kulu, mis laen endaga kaasa toob, milleks on:

 • laenatud rahasumma
 • tagasimakseperiood
 • intressi protsent
 • lepinguga seotud tasud
 • muud kaasnevad kulud

Kuid pidage meelest, et selle arvutamisel arvestatakse ainult tähtajalist maksmist ehk siis kui te peaksite mingil põhjusel jääma hiljaks oma maksete sooritamisega, võivad sellele summale lisanduda viivis ja muud trahvid või lisatasud.

Krediidi kulukuse määra valem arvutab kulumäära alati ühe aasta kohta ning see muutub niipea kui tingimustes toimub mõni muutus. Tähtis on teada, et näiteks 50%-line KKM ei tähenda seda, et kokkuvõttes peaksite laenule 50% peale maksta

KKM-i protsent võib teinekord esmapilgul kõrge tunduda, kuid kui arvutate tagasimakse summa, ei pruugi see halb pakkumine olla.

Lisaks ei tohiks KKM-i segamini ajada intressi kuluga. Intress on üks kuludest, mis kaasneb laenu võtmisega, kuid KKM hõlmab kõiki kaasnevaid tasusid.

Näiteks kui leiate pakkumise null-intressiga, ei pruugi see laen siiski olla soodsam kui kõrgema intressiga laen, sest tavaliselt on null-intressilistel laenudel muud kaasaskäivad kulud palju kõrgemad ning lõppkokkuvõttes võib tegelik laenu võtmise kulu olla palju suurem.

Kuidas krediidi kulukuse määra abil laenupakkumisi võrrelda?

Parima laenupakkumise saamiseks ei piisa vaid intresside võrdlemisest – arvesse tuleb võtta ka krediidi kulukuse määr ja tagasimaksete kogusummad.

Laenupakkumiste võrdlemisel KKM alusel on väga oluline, et taotlused oleksid tehtud samadel tingimustel.

Laenusumma, periood ja tagasimaksete kuupäev peaksid olema kindlasti kõikides taotlustes täpselt samasugused.

Ideaalne oleks, et kõik taotlused erinevate krediidiandjate juurde oleks tehtud samal päeval. Vastasel juhul võib tekkida segane olukord, kus näiliselt madalaim KKM ei olegi reaalsuses kõige soodsam laenupakkumine ehk lisaks KKM-i jälgimisele võrdle alati ka tagasimaksete kogusummasi.

KKM ei ole alati 100% täpne

Hoolimata sellest, et üle Euroopa on kasutusel samasugune võrrand, saab arvutamise tulemust siiski veidi mõjutada. Ebatäpsust KKM-i arvutamisel tekitavad järgmised muutujad:

 • Laenuperioodi sisend.
  Perioodi sisendina saab kasutada nii 365 päeva, 12 kuud või 52 nädalat;
 • Tagasimakse graafiku tüüp.
  Võrdsete põhiosade vs annuiteedi graafik;
 • Laenamise ja tagasimaksete kuupäev.Näiteks võttes laenu kuu keskel ja hakates tagasi maksma järgmise kuu alguses on KKM väiksem;
 • Lepingutasu arvestusmeetod.
  Lepingutasu võidakse laenusummast kohe kinni pidada, juurde liita või kuumaksete vahele ühtlaselt laiali jaotada.

Üldiselt annab KKM laenu maksumusest siiski päris hea ülevaate kui võrrelda seda teise laenupakkumisega.

Miks on krediidi kulukuse määra näitamine kohustuslik?

KKM-i väärtuse näitamine on tehtud kohustuslikuks iga laenutoote puhul, olgu selleks kiirlaen, krediitkaart või liising.

Kuna laenutooted on väga erinevad ja koosnevad paljudest komponentidest, siis on inimestel keeruline näha tegelikku pilti selle kohta, kui kalliks mingi laen päriselt kujuneb. Segaduste vältimiseks ongi kohustuslik laenuandjatel oma veebilehtedel kuvada krediidi kulukuse määra. KKM-i näidatakse alati protsendina, kuna nii on inimestel lihtne jälgida, milline laen on kallim ja milline odavam.

Sageli pakub laenukalkulaator esimese valikuna välja soodsa pakkumisega laenud, mis tegelikult osutuvad hoopis kallimateks.

On juhused, kus laenukalkulaatorid lihtsalt ei arvesta kõiki laenuga kaasnevaid lisakulusid nagu näiteks lepingutasu või laenu haldustasu, mis võivad tegelikult laenu tagasimakse suurust tuntavalt muuta.

Enne seda, kui krediidi kulukuse määra kuvamine kohustuslikuks muutus, oli väga levinud olukord, kus arvestamisel tuli välja, et see protsent oli lausa üle 1000. Ilmselgelt oleks selline protsent iga laenusoovija eemale peletanud ja suure ohumärgi püstitanud. Seega kui olete laenu võtmas, pöörake sellele väiksele, kuid väga olulisele numbrile kindlasti tähelepanu, sest just see näitab ära, kui palju te peate laenu reaalselt tagasi maksma.

Varjatud kulud

Laenamisega käivad kaasas varjatud kulud, kuna tihti tundub pakkumine olevat niivõrd hea, et mõned kulud võivad lihtsalt jääda kahe silma vahele. Nagu eelnevalt mainitud, siis ainult intresside analüüsimisest ei piisa. Just sellises olukorras ongi vaja vaadata, mida näitab krediidi kulukuse määr, sest kui see on ebamõistlikult kõrge, siis on kuhugi peidetud mingi tasu, millele te pole tähelepanu pööranud.

Kuna laenupakkujaid ja tooteid on niivõrd palju ning erinevaid, siis on äärmiselt keeruline saada täielikku pilti laenu suurusest. Nagu eelnevalt mainitud, siis segaduste ära hoidmiseks on Eesti Vabariigi seaduse läbi on selle info näitamine kohustuslik ning kui keegi sellist infot peidab, võib sellest järeldada, et sellega peidavad nad ka mõningaid kulutusi, millest tegelikult tarbija peaks kindlasti teadlik olema.

Keskmine krediidi kulukuse määr

Keskmine krediidiasutuste poolt eraisikutele antud tarbimislaenude kulukuse määr on krediidi andmise ajal Eesti Panga poolt viimati avaldatud viimase kuue kuu tarbimislaenude keskmine kulukuse määr. Keskmine tarbijakrediidi kulukuse määr avaldatakse iga aasta 1.jaanuariks ja 1.juuliks Eesti Panga veebilehelHetkel (juuni 2022 seisuga) on keskmiseks krediidi kulukuse määraks 16,95%.

Maksimaalne krediidi kulukuse määr

Maksimaalne krediidikulukuse määr (KKM) on eraisikutele antud tarbimislaenude kulukuse määra kolmekordne keskmine.

Seega korrutades keskmise KKM-i kolmega saamegi maksimaalse lubatud KKM-i väärtuse (16,95*3=50,85).

Maksimaalne laenudele lubatud KKM on Eesti Vabariigis hetkel 50.85% (juuni, 2022 seisuga). Näitu uuendatakse 2 korda aastas ning järgmine uuendus toimub 2022. aasta juulis. Laenupakkujate tegevuse kohta selles osas peab järelvalvet Finantsinspektsioon.

Mida teha kui Krediidi kulukuse määr on lubatust suurem?

Kui krediidi kulukuse määr on suurem lubatud määrast, siis laen on vastuolus heade kommete ja tavadega ning sellest tuleks kindlasti teavitada Eesti Tarbijakaitseametit ja antud laenupakkumist ei tohiks vastu võtta.

Olulised faktid KKM-i kohta

 • Mida pikem periood, seda suurem on KKM (nn “long-range” efekt). Samas ei tähenda see tegelikkuses kliendile kallimat laenu.
 • Kuigi kogu Euroopas järgitakse üht ja sama valemit, mis on eespool välja toodud, siis mujal maailmas on siiski teised meetodid. Näiteks nimetatakse Ameerikas KKM-i hoopis APRiks (annual percentage rate ehk otsetõlkes aastane intessimäär) ning seda arvutatakse hoopis teistsuguse valemi alusel.
 • KKM valem ei arvesta erinevate kaasnevate kuludega nagu näiteks meeldetuletuskirja tasu või võla sissenõudmise tasu.
 • Hetkel maksimaalne KKM-i väärtus 50,85% aastas on viimaste aegade madalaim maksimaalne määr.

Mida jälgida enne lepingu sõlmimist?

1. Ära pööra kogu oma tähelepanu ainult intressidele. Laenu- ja liisinguandjad meelitavad uusi kliente madala intressiga, kuid intressile lisanduvad ka muud kulud ning kõige väiksema intressiga pakkumine ei pruugi olla kõige odavam.

2. Analüüsimisel tuleb arvesse võtta ka krediidi kogukulu (tagasimaksete summa) ja krediidi kulukuse määr (KKM), sest need näitajad näitavad terviklikult kogu laenu maksumust.

3. Laenupakkuja peab oma veebilehel avalikult näitama krediidi kulukuse määra. Antud nõue tuleb Eesti seadustest ja Euroopa Liidu direktiividest. Kui toote- või teenusepakkuja ei näita KKM-i, siis ei tasu temalt laenata. 

4. Võrdle pakkujaid! Vali välja see, kes kõige madalamat krediidi kulukuse määra pakub. Kui sa ei leia infot krediidi kulukuse määra kohta, siis küsi. Müüjad, laenuandjad, liisinguandjad on kohustatud krediidi kulukuse määra näitama.

5. Maksimaalne krediidi kulukuse määr on Eestis hetkel (2022. aastal) 50,85 protsenti. Jälgi, et ükski laenuandja või liisinguandja ei pakuks sulle krediiti kõrgema kuluga kui 50,85 protsenti.

Kokkuvõttes

Lihtsustatult öeldes annab krediidi kulukuse määr kliendile protsentuaalselt teada, kui palju laen talle aastas maksma läheb. Kuna näitaja on protsentuaalne, siis see tähendab, et mida madalam on protsent, seda soodsam on laen.

KKM peab olema avalik ning laenu valides peaks arvesse võtma intressi, KKM-i ning krediidi kogukulu ehk tagasimaksete summat.

Jaga postitust

Loe ka neid artikleid

Laenud inimeselt inimesele
Laenud

Laenud inimeselt inimesele

Laenud inimeselt inimesele, tuntud kui peer-to-peer (P2P) laenud, on finantsteenused, mis ühendavad otse laenuandjaid ja laenajaid, jättes kõrvale traditsioonilised finantsasutused. See valdkond on muutunud Eestis