laen24 logo

Käenduslaen

Käenduslaen on üks paljudest laenuliikidest, mida finantsasutused pakuvad. Selle laenutüübi eripäraks on see, et lisaks laenuvõtjale võtab finantskohustuse endale ka käendaja, kes kindlustab laenu tagasimaksmise. Käenduslaen sobib eriti hästi neile, kes vajavad raha, kuid ei saa või ei soovi pakkuda muud tüüpi tagatisi.

Anname põhjaliku ülevaate käenduslaenust, selgitame selle eeliseid ja puuduseid ning tutvustame olulisi nõudeid ja protseduure.

Mis on käenduslaen?

Käenduslaen on laenuliik, kus laenuvõtja kohustusi tagab lisaks talle endale ka kolmas isik, keda kutsutakse käendajaks. Käenduslaen erineb teistest laenutüüpidest just selle poolest, et laenu tagasimaksmise garantiiks on käendaja finantsvastutus. See tähendab, et kui laenuvõtja ei suuda mingil põhjusel laenu tagasi maksta, läheb vastutus üle käendajale. Käenduslaen võib olla eriti kasulik neile, kes ei oma piisavalt vara või ei soovi seda laenule tagatiseks panna.

Mille jaoks tohib käenduslaenu kasutada?

Antud laen on üldiselt mitmeotstarbeline, mis tähendab, et seda saab kasutada erinevatel eesmärkidel, olenevalt laenuandja tingimustest. Näiteks võib käenduslaenu kasutada kodu renoveerimiseks, auto ostmiseks, hariduse finantseerimiseks või isegi äritegevuse alustamiseks. Siiski on oluline märkida, et mõned laenuandjad võivad seada piiranguid selle kohta, mille jaoks laenu tohib kasutada. Käendusega laenud võivad olla näiteks õppelaenud või ärilaenud. Alati on soovitatav tutvuda laenuandja spetsiifiliste tingimustega ja veenduda, et teie plaanitud laenukasutus on lubatud.

Eelised

 • Lihtsustatud taotlusprotsess: käendaja olemasolu võib kiirendada laenu heakskiitmist.
 • Madalamad intressimäärad: käendaja lisab kindlustunnet laenuandjale, mis võib tähendada madalamaid intressimäärasid.
 • Paindlikud kasutusvõimalused: käenduslaenud on sageli mitmeotstarbelised ja võivad sobida erinevateks vajadusteks.
 • Hea võimalus neile, kellel puudub vara: käenduslaen on valik neile, kellel ei ole vara laenu tagatiseks pakkuda.

Puudused

 • Käendaja finantsvastutus: käendaja peab katma laenu, kui laenuvõtja ei suuda seda teha.
 • Risk käendajale: käendaja finantsseisund võib kannatada.
 • Võimalikud piirangud: mõned laenuandjad võivad seada piiranguid laenu kasutamiseks.

Nõuded taotlejale

Käenduslaenu taotlemisel on laenuvõtjale tavaliselt esitatud mitmeid nõudeid, mille täitmine on oluline laenu saamiseks. Tavaliselt hinnatakse taotleja krediidiajalugu, tööstaatust ja sissetulekut. Tihti on vajalik ka tõestada oma sissetuleku stabiilsust, näiteks esitades viimaste kuude pangaväljavõtted. Enamik laenuandjaid nõuab, et laenuvõtja oleks vähemalt 18-aastat vana ning elaks alaliselt Eestis. On oluline teada, et iga laenuandja võib seada erinevaid nõudeid, seega on soovitatav põhjalikult tutvuda laenuandja spetsiifiliste tingimustega.

Nõuded käendajale

Ka käendajale esitatakse reeglina teatud nõuded, mis peavad olema täidetud, et ta saaks laenu käendada. Käendajalt oodatakse samuti stabiilset sissetulekut ja head krediidiajalugu. Kuna käendaja võtab endale finantsvastutuse laenu eest, on oluline, et tal oleks piisav sissetulek, et katta võimalikud laenumaksed. Samuti nõuavad laenuandjad, et käendaja oleks vähemalt 18-aastane ja oleks Eesti alaline elanik. Nagu laenuvõtjagi puhul, on ka käendaja nõuded laenuandja-spetsiifilised, mistõttu on oluline tutvuda kõigi asjaomaste tingimustega.

Käendaja vastutus

Käendaja roll käenduslaenus on mitte ainult tagada laenuvõtja kohustuste täitmine, vaid ka võtta endale finantsvastutus, kui laenuvõtja ei suuda laenu tagasi maksta. See tähendab, et käendaja võib olla kohustatud tasuma laenujäägi, intressid ja võimalikud viivised, kui laenuvõtja mingil põhjusel ei täida oma kohustusi. Käendaja vastutus võib varieeruda sõltuvalt konkreetsest lepingust, kuid üldiselt on see suur ja pikaajaline kohustus, mis võib mõjutada käendaja krediidivõimekust ja finantsstabiilsust.

Käendaja meelespea

Käendajana on oluline olla teadlik kõigist oma kohustustest ja võimalikest riskidest. Enne käenduslepingu allkirjastamist on soovitatav:

 • Tutvuda põhjalikult laenulepingu tingimustega, sealhulgas intressimäära, tagasimaksegraafiku ja võimalike piirangute osas.
 • Veenduda, et teil on piisav sissetulek laenumaksete katmiseks, kui laenuvõtja ei peaks ise laenu tagasi maksmisega hakkama saama.
 • Arutada laenuvõtjaga tema tagasimakse plaani ja veenduda, et ta on võimeline laenu tagasi maksma.
 • Kaaluda konsulteerimist finantsnõustajaga, et arutada käenduslaenu võimalikke mõjusid teie finantsseisundile.

Käendajaks olemine ei ole kerge kohustus, seega on oluline olla täielikult informeeritud ja valmis võtma endale sellega kaasnevaid kohustusi ja riske.

Kuidas taotleda käenduslaenu?

 • Külasta laenuandja veebisaiti või füüsilist kontorit, et saada ülevaade laenupakkumistest ja nõuetest.
 • Täida esialgne laenutaotlus, kuhu tuleb sisestada isiklikud andmed ja sissetuleku tõendid.
 • Kui käendaja on olemas, tuleb ka temal esitada vastavad dokumendid ja läbida krediidikontroll.
 • Oota laenuandja otsust.
 • Pärast heakskiitu sõlmi laenuleping, mis tuleb kõigi kolme osapoole poolt allkirjastada.
 • Veendu, et mõlemad osapooled, nii laenuvõtja kui ka käendaja, on kõigi tingimustega täielikult kursis enne lepingu allkirjastamist.

Kokkuvõte

Käenduslaen on laenutüüp, mis võib pakkuda mitmeid eeliseid, nagu kiirem heakskiitmise protsess ja madalamad intressimäärad, kuid sellega tuleb kaasa ka omaette komplekt kohustusi ja riske. Enne laenu taotlemist on oluline hoolikalt kaaluda kõiki võimalusi, tutvuda laenuandja nõuetega ja aru saada kõigi osapoolte kohustustest ja vastutusest.